Referensobjekt

Här ser du bilder på några av våra utförda jobb.

Fasadkassetter och taktäckning på kontor

Amerikansk veranda med bandtäckning

Fasadkassetter

Väggplåt industri

Fasadbeklädnad på industrifastighet

Entrétak med koppartäckning

Täckning av lägenheter I vara

Plåttäckta runda kupor

Vara Plåtslageri